Disclaimer och Allmänna villkor

Disclaimer

Vänligen observera att inget utav detta skall ses som köprekommendationer eller liknande. Detta är enbart en vägledning i hur man kan gå tillväga på börsen och hur jag har tagit mig an marknaden. Det är upp till var och en om du väljer att applicera någon av mina tekniker eller liknande. Jag frånsäger mig allt ansvar för vad individen som läser denna kursen väljer att göra med informationen och står inte för någon form av ekonomisk kompensation till följd av eventuella dåliga affärer. Alla affärer du gör är alltså på eget ansvar och inget jag kan ansvara över. Eventuella förluster är under eget ansvar. Hur du som individ väljer att hantera informationen i den udda kursen eller den tekniska analys gruppen är under ditt egna ansvar. Jag påstår mig inte heller vara först med att använda någon utav nämnda tekniker utan redovisar enbart hur jag personligen gör och vilka val jag personligen gör och gjort med den informationen jag snappat upp under min resa.
Information, beräkningar, bedömningar och värderingar i mina tjänster är inte investeringsrådgivning eller en förfrågan om ett erbjudande om att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Det ska inte heller tolkas som rekommendationer eller råd kring finansiell handel oavsett fysisk eller juridisk person. Jag, uddaaktier, tar inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av informationen som tillhanda givits i detta dokument. Som kund ansvarar du själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina egna beslut och investeringar. Jag ger inga garantier om riktigheten eller fullständigheten i mina tjänster och inget ansvar kan göras gällande för eventuella felskrivningar eller utelämnanden. Mina tjänster är enbart gjorda i utbildningssyfte, vad man sedan väljer att göra med informationen är på eget ansvar.